Ülkesiz, Türkiyesiz kalmak

 

Bu güne kadar yapılan darbelerde hedef hep türkiyeyi sömürmek ti..
Türkiye’de her 1,5 yılda, çeşitli entrikalarla, kolayca darbe yapıldı.
Ülkenin milli geliri rahatça sömürüldü.

Tayyip ERDOĞAN geldikten sonra, aynı aymazlıkla, aynı şeyleri tekrarladılar.
Olmadı.
Kabahatı kendi ekiplerinde buldular.

Bu arada 2023 e gelmeden, son vuruş yapacak ekip(FETO),
1965 te yola çıkmış, adım adım hedeflerine ulaşmıştı.
Çok az bir işleri kalmıştı.
Belki de son rotuşlarını yapıyorlardı.

“Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler.”

“Ey türk gençliği” hitabesindeki olgular teker teker yerine oturmak üzereydi.

Uzatmayalım.
Emperyaller, bir türlü sistemi lehlerine çeviremediler.

Sistemi kendi lehlerine çeviremedikleri yıllarda, Türkiye kurulduğundan beri görmediği yatırımı gördü. Bu gördüğümüzün, Türkiyenin gerçek milli gelirinin sadece %30 luk kısmı olduğunu söylersek abartmış olmayız.

Emperyallerin en büyük hatası,
Son vuruşu yapacak olan FETO yatırımının, gününden önce devreye sokulması oldu.
Amaç,
bu sefer, işi kökünden çözmekti.

Suriye Irak sınırı düşecek. Ankaradan başlanacaktı yıkıma. Kobaniye çevireceklerdi başkenti.
Türkiyenin ilk mültecileri de ankaralılar olarak tarihe geçecekti.

Şimdi…
İngiltere’de bile,
anayasa diye bir kitapçık yok, anayasa yok…,
kime sorarsan sor ingiltere, “monarşi ile idare ediliyor” cevabını aldığın bir ülke.
Eğer ABD dahil, dünyayı idare ediyorsa İngiltere
Demekki korkulacak bir şey yoktur.

Hele böyle bir durumda.

Çok olsa bizde de lortlar kamarası oluşur.
Bizim lortumuz mann lı değil rizeli olsun.
Ne yapalım yani.
Ülkesiz, Türkiyesiz kalmaktan,
mülteci durumuna düşmekten iyidir

Bir cevap yazın